14 กุมภาพันธ์ 2562 พิษไฟป่า! “ลำปาง” ค่าหมอกควันยังเกินมาตรฐาน ระดมฉีดพ่นน้ำต่อเนื่อง

ที่มา: https://www.sanook.com/news/7679390/

บริเวณพื้นที่ต่างๆ ในอำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง อำเภอเสริมงาม และอีกหลายอำเภอ ทางเจ้าหน้าที่ได้นำรถดับเพลิงของเทศบาลตำบลแม่เมาะ จังหวัดลำปาง จำนวนหลายคันออกสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปฉีดพ่นละอองน้ำ เพื่อให้เกิดความชุ่มชื่นในพื้นที่อย่างต่อเนื่องยาวนานกว่า 1 สัปดาห์แล้ว หลังจากที่ในพื้นที่จังหวัดลำปางได้ประสบปัญหาปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM 10) เกินค่ามาตรฐานติดต่อกันเป็นวันที่ 12 สำหรับไฟป่าและหมอกควันของจังหวัดลำปาง ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-12 ก.พ. 62 พบว่าเกิดจุดความร้อนสะสม hotspot ในพื้นที่จังหวัดลำปาง รวม 175 จุด โดยแบ่งเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 112 จุด พื้นที่ป่าอนุรักษ์ 36 จุด พื้นที่เกษตร 16 จุด พื้นที่ชุมชนและอื่นๆ 6 จุด นอกนั้นเป็นพื้นที่ริมทางหลวง และพบว่าเกิดในพื้นที่อำเภอเถิน มากที่สุด รองลงมาคือ อำเภอแม่เมาะ อำเภอแม่พริก อำเภองาว ตามลำดับ โดยค่าได้ลดลงอยู่ในระดับสีส้ม และสีเหลือง คุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง หลังเร่งดำเนินการป้องกันอย่างเต็มที่ ทั้งนี้ทางจังหวัดก็ยังไม่ไว้วางใจ เนื่องจากสภาพอากาศอาจจะปิด และห่วงว่าฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศจากการเผาไหม้จะลอยสะสมมากขึ้น